Hình thức tổ chức VCT Mini Game

Việt Nam Cellutane tổ chức các trò chơi nhỏ – mini game để thu hút khách hàng và tăng nhận diện thương hiệu. Các mini game được tổ chức linh hoạt tùy theo mục tiêu của Việt Nam Cellutane. Nội dung, quy tắc và phần thưởng của trò chơi do Việt Nam Cellutane đặt ra sẽ được thể hiện chi tiết, rõ ràng trên website. Việc công bố giải thưởng được đảm bảo thực hiện một các công khai và minh bạch.Việt Nam Cellutane có quyền từ chối, thu hồi giải thưởng trong trường hợp phát hiện người chơi có hành vi gian lận. Trong mọi trường hợp, Việt Nam Cellutane có quyền đưa ra quyết định cuối cùng.