Ứng Dụng Mua Hàng

Hiện tại VCT đang trong thời gian phát triển ứng dụng mua hàng ở VCT. Một thời gian tới VCT sẽ cho ra mắt app ứng dụng mua hàng nhằm giúp các khách hàng có những trải nghiệm mua hàng tiện lợi, đơn giản, mới mẽ hơn.